® Bilhistorisk Tidsskrift  106/1991     side  27

      
 

 Illums biler

I 1914 bad bladet Motor A.C. Illum udtale sig til en enquete om motorkøretøjets fordele ved varetransport fremfor hestekøretøjer. Illum undslog sig, for som han sagde: -Jeg kan ikke udtale mig, da jeg ikke har benyttet hestedrift de sidste 15 år.
   I 100-året for Illums grundlæggelse har vi fået lov at låne firmaets gamle fotografier - som det var tilfældet med Magasin du Nords for nogle år siden. Og Illum var flere år før Magasin med sin første motoriserede varevogn. Køretøjet var elektrisk og undfanget af Illums bror, ingeniør R. Illum. Det var i 1901, så det med de 15 år var ikke helt præcist, men næsten. I de følgende år fik Illum et antal elektriske køretøjer, hvoraf to skal have været i brug endnu i
Er vognen til venstre (side 26) Illums første elektriske fra 1901 ? Eller er det den til højre også
- de forekommer også bortset fra bemalingen at være en smule forskellige, og da skrifttypen fra den til venstre kommer igen på vogn nr.
3 er de nok tættest på hinanden.

 

1914. Men nogle år før begyndte den gradvise overgang til benzinkøretøjer.
   Ry Andersen har fundet en teknisk beskrivelse af den første elektriske varevogn, og vi citerer fra hans bog »Danske Biler«, at styringen foregik fra bukken gennem en lodret støbejernssøjle, hvor et drev for enden angreb en stor vandret tandkrans, fastgjort direkte på forakslen. Forreste hjulpar med aksel drejede på en gang ved hjælp af et

 

 drejebord. Akkumulatorerne var i vognens bund og elektromotoren omtrent midtvejs. Gennem en forlagsaksel med små tandhjul blev kraften overført til baghjulenes store tandhjul gennem sidekæder. Spændingen og dermed fart kunne varieres ved et indskyde de serieforbundne akkumulatorer trinvis. På samme måde som i en sporvogn kunne motorerne også have en bremsende virkning, som sluttelig resulterede i baglæns kørsel.