® Bilhistorisk Tidsskrift  100/1989     side  36

      
 

med a la grecque-borter. Det var nu ikke lige den bort, mere en række Z'er, der var malet på en af hendes Ghoster, men alle var de lakeret højst aparte. Det ses allerede på det ældste billede, vi er stødt på, at vognen er malet hvid fra midten og op, og med hvide felter oven på motorhjelmen. Senere eksemplarer fik farverne fordelt endnu mere mærkværdigt.
   Musse Scheels navn forekommer på arkivkortene for 2773 = 9MA, 501,B og 38SG, og hun havde måske også 2832. Hun fik dem ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de var udgået fra fabrikken, for de blev alle købt brugt. Men den ældste af de tre var i hvert fald 2773, som var en Cockshoot landaulet, der i 1914 blev leveret via forhandleren W Watson i Liverpool til Captain A. Seymour Mead i Marchester. 1 1919 hedder ejeren Mr. Frederiksen, London, og fra ham går den til forhandleren K.W. Christensen i København. Første registrerede danske ejer er pianofabrikant Herman N. Petersen Jr., Spansk Hofleverandør, med såvel fabrik som udstillingslokaler i den Castenskioldske gård, Bredgade 23, og »filialer omtrent i alle danske byer samt egen ejendom med udstillingslokaler i

 

Århus, Odense, Horsens og Kolding«. Virksomheden var grundlagt i 1849 af faderen af samme navn. Han var uddannet i udlandet og havde derefter været værkfører hos komponisten Niels W. Gades far.  På et billede af vognen fra Herm. N. Petersens tid forekommer den at have fået nyere skærme på, i Musse Scheels tid er den foruden med bemalingen ændret med en rørformet kofanger, som hun havde på alle sine vogne. Musse Scheel registrerer fabrikken som ejer i 1938, man hun har da i hvertfald haft 2775 en årrække, for den står i garagen på Hvidøre på et billede taget i juni 1932. Som datter af legationsråd Bruun voksede Musse Scheel op på Hvidøre i Klampenborg, hun var senere gift med kammerjunker Lindholm og Grev Ulrik Scheel, men hun foretrak at leve ubundet og udfolde sin trang til at føre sig iøjnefaldende frem. Fra lange rejser hjemførte hun mærkelige dyr, som hun overlod Zoologisk Have når de blev for besværlige at have hjemme. På en rejse til Hollywood blev hun begejstret for filmen, og takket være sin energi fik hun enkelte roller hos Nordisk Film.
   Barndomshjemmet Hvidøre gen-

 

erhvervede hun på følgende måde: Hun kom en dag i 1932 kørende forbi på Strandvejen, så til sin fortørnelse at nogle mænd gjorde klar til at fælde et træ og fortalte dem i utvetydige vendinger at det ville hun ikke have. Da de omvendt betydede hende, at hun ikke havde noget at skulle have sagt, købte hun Hvidøre for at hindre træfældningen. Bygningen havde tidligere i en årrække været beboet af den landflygtige russiske Kejserinde Dagmar.
   Musse Scheel boede på Hvidøre til 1935, så flyttede hun ind til byen, hvor hun havde adresse i Amaliegade, Kristianiagade og Frederiksgade. Kort før sin død 76 år gammel i december 1944 erklærede hun overfor familien at hun regnede med at flytte flere gange til. Kristianiagade 4 var pudsigt nok samme adresse som tidligere havde været beboet af Anna Mønsted, ejer af to Ghoster, hvoraf Musse Scheel senere havde den ene. Det er nu den sovjetiske ambassade.
   Fra assurandør Schreiner overtog Musse Scheel den RR-vante chauffør Hansen. Han var hos hende til hendes død og fik derefter arbejde som tjenende ånd i Frimurerlogen på Blegdamsvej. I familien kaldte man chaufføren